ил уурхайн олборлолтын үйлдвэрлэлийн шаоруй чичиргээт тэжээл