янз бүрийн төрлийн элс бэлтгэх хэвний тоног төхөөрөмж