нүүрс олборлох үйлдвэрт суурилуулсан багаж төхөөрөмж