шаардлагатай тэгшлэх хээрийн үйлдвэр тоног төхөөрөмжийг хэмжих nsw