b n dutta by иргэний инженерийн тооцоо өртөгийг татаж авах