лавлагаа a нь бутлах төрлийн бамбай туннелийн машин юм