хуурай аргаар шүүлтүүрийн диск үйлдвэрлэх үйл явцын схем