өндөр соронзон нягтрал бүхий хуурай хүрд хэлбэрийн соронзон тусгаарлагч