Албани улсад зарагдах шавар уул уурхайн тоног төхөөрөмж