10мм төмрийн хүдрийг шигшихэд ямар хэмжээтэй тавцан хэрэгтэй байв