алт ром уул уурхайн үйл явцын зохион байгуулалтын зураг төсөл