гадаргуугийн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд