Өмнөд Африк дахь уул уурхайн бакалаврын химийн ажлын байр