Индонезийн jig уурхай дахь амьдралын нөхцөл байдал