ил уурхай нь tamil nadu дахь биологийн олон янз байдалд хэрхэн нөлөөлдөг вэ