cn7102 янз бүрийн бутлуурын барилгын тоног төхөөрөмж