нэг тонн тмт үйлдвэрлэхэд шаардагдах түүхий эдийн тоо хэмжээ