eand hibition 2011 оны 10-р сарын Хятадын визний захидал татаж авах