opa 32 12 18 4121r нарийвчлалтай дэлгэцийн машинууд