ашигт малтмалын боловсруулалтад биотехнологийг ашиглах