Доломит бутлах үйлдвэрлэлийн шугамын тоног төхөөрөмж