нүүрс хийжүүлэх нь Энэтхэгт хөнгөн цагаан хайлахад тохиромжтой