хойд каролин дахь чулуулгийн ашигт малтмалын боловсруулалт