зүүн хошууны уул уурхай ба капиталын тоног төхөөрөмж