ашигт малтмалын боловсруулалт ба үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн үйл явц