алх тээрмийн тоног төхөөрөмжид эвдэрсэн нийтлэг хатуу төрөл