xr алтны хүдэр дээрх сэлгэн залгуурыг хэрхэн тохируулах талаар