маш сайн гүйцэтгэлтэй идэвхжүүлсэн шавар гидравлик уул уурхайн үйлдвэр