куперын хүдрийн Танзани дахь ашигт малтмалын боловсруулалт